НБУ розділить фінкомпанії на чотири категорії за ступенем ризику

Поділитися:

При оцінці суспільної важливості фіну станови будуть застосовувати ризик-орієнтований підхід

Національний банк України планує встановити критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику учасників ринку небанківських фінансових послуг. Встановлення критеріїв дозволить визначати періодичність перевірок установ.

Проект постави виставлений на громадське обговорення на сайті НБУ, передає РБК Україна. 

Як зазначається в повідомленні НБУ, критеріями оцінки ступеню ризику є:

  • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
  • показники діяльності;
  • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги з фінансового лізингу (лізингодавців), ломбардів.

Оцінка здійснюється з використанням якісних та кількісних показників.

За результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний).

НБУ відносить учасника ринку до однієї з чотирьох груп згідно з визначеними критеріями та з урахуванням видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінансових послуг, структури, а також інших показників.

НБУ проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка. Періодом оцінювання є період з 1 жовтня року попереднього року по 30 вересня поточного року.